Синоніми до слова Революція

Синоніми до слова Революція

  1. переворот
  2. контрреволюція

Приклади використання слова Революція

Лютнева революція означала крутий перелом в історії нашої країни. Вона була першою переможною народною революцією епохи імперіалізму.

Комуніст України, 2, 1967, 34

На майдані коло церкви революція іде. — Хай чабан! — усі гукнули, — за отамана буде.

Павло Тичина, I, 1957, 56

Велика Жовтнева соціалістична революція звільнила від царських пут український народ, забезпечила йому повну можливість будувати свою державність, літературу і мистецтво.

Петро Панч, В дорозі, 1959, 249

Щоб спинить революції кроки, щоб лишились рабами раби, — спорожняла Антанта глибокі порохові свої погреби.

Іван Гончаренко, Вибр., 1959, 96

— Ви боже і цареве око в селі, так обідайте і дивіться за ним [учителем]! Невже ви не розумієте, що школи сіють революцію?.

Михайло Стельмах, I, 1962, 269

У дні урочистого святкування 50-річчя Радянської України наша республіка була нагороджена орденом Жовтневої Революції.

Комуніст України, 1, 1968, 7

Буржуазна революція в Англії - це захоплення влади буржуазією, яка очолила разом з новим дворянством народне повстання проти феодального дворянства та короля, що правив самодержавно.

Нова історія. Підручник для 8 кл., 1956, 9

Пара й машина вчинили революцію в промисловості.

Маніфест комуністичної партії, 1947, 47

Зміни і перетворення в західних областях УРСР не обмежились лише галуззю економіки. Тут відбулась справжня культурна революція.

Наука і життя, 9, 1959, 2

В умовах науково-технічної революції все більше зростає роль науки в розвитку продуктивних сил, в розв’язанні завдань комуністичного будівництва.

Матеріали XXIV з'їзду КП України, 1971, 44