Синоніми до слова Ревізувати

Синоніми до слова Ревізувати

  1. контролювати
  2. перевіряти
  3. (учення) піддавати ревізії
  4. переглядати

Приклади використання слова Ревізувати

  • — А хто приїде ревізувати? — Члени ревкомісії.
  • Центральна Ревізійна Комісія КПРС ревізує швидкість і правильність проходження справ у центральних органах партії, касу і підприємства Центрального Комітету КПРС.
  • Праві [опортуністи] намагалися ревізувати насамперед марксистсько-ленінське вчення про диктатуру пролетаріату.