Синоніми до слова Рейтинг

Синоніми до слова Рейтинг

  1. ступінь популярності кого-небудь

Приклади використання слова Рейтинг

* Рейтинг визначався за ринковою вартістю активів.

Краснокутська Н., Інноваційний менеджмент

Рейтинг країн при цьому може суттєво змінюватися по роках.

Чужиков В., Економіка зарубіжних країн

Рейтинг інших компонентів системи є граничним або незадовільним.

Герасимович А., Аналіз банківської діяльності

Рейтинг — це метод порівняльної оцінки діяльності кількох банків.

Парасій-Вергуненко Ірина, Аналіз банківської діяльності

Рейтинг страхових компаній України за розміром статутно-го капіталу.

Гаманкова О., Облік і аудит у страхових організаціях

Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка Рейтинг Загальна оцінка

Шершньова З., Стратегічне управління

Нестор Євграфович дивився по телевізору чергове Рейтинг-шоу Підвальського.

Джанхіров Дмитро, Іміджмейкер з Москви

Рейтинг — спроба експертів упорядкувати досліджуване явище за якою-небудь ознакою.

Бутенко Н., Соціальна психологія в рекламі

Рейтинг номерний — присвоєння місця банку за кожним з оцінюваних об" ємних показників.

Парасій-Вергуненко Ірина, Аналіз банківської діяльності

Рейтинг облігацій такого виду зумовлюється фінансовою значущістю й авторитетом гаранта.

Мозговий О., Фондовий ринок