Синоніми до слова Релігійний

Синоніми до слова Релігійний

 1. (який стосується релігії) духовний
 2. конфесійний
 3. віруючий
 4. богомільний
 5. антирелігійний

Приклади використання слова Релігійний

 • Племена середнього етапу трипільської культури продовжують старі релігійні традиції, зв’язані з культом родючості.
 • Мічурінська біологія цілком спростувала релігійні уявлення про створення живих істот богом.
 • Всякий релігійний гніт у поєднанні з національним викликав відсіч широких народних мас.
 • Релігійний фанатизм;.
 • Поезія виключно релігійна, Як всяка річ, занадто тенденційна, Чогось мене не радує зовсім.
 • Розвиток науки давно довів необґрунтованість релігійного світогляду.
 • — Та й узагалі ви не дуже релігійні. Я вже скількись разів мусив вам докоряти, що ви в церкві спираєтеся спиною об стінку!
 • Релігійний розкол довгий час перешкоджав формуванню сильної і тривкої етнічної свідомості серед такого населення — аж поки доба націоналізму спромоглася об" єднати спільноту на новій, політичній основі.
 • Релігійний досвід є такою суто значеннєвою сферою, що не відповідає жодним об" єктивним обставинам; він, проте, є носієм духовних сил, що виявляються рятівними в критичних, безвихідних ситуаціях людського життя.
 • Ігнатій Лойола ТЕСТ «РЕЛІГІЇ СВІТУ» Назва релігії, релігійного напрямку, руху, течії, секти Місце і час заснування Країни з найбільшою кількістю адептів Особливості віровчення Релігійний культ, основні обряди Релігійні книги
 • Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення державних органів реєстрації актів цивільного стану.
 • Релігійний світогляд одінізму (давньоскандинавського пантеону Богів, на чолі з Одіном чи Вотаном) має свою прабатьківщину, що досі залишається хранителькою дохристиянської спадщини багатьох європейських народів, у тому числі й германців.
 • Релігійний квартальник Об" єднання Українців Рідної Віри.
 • Релігійний світогляд Сковороди повертається в крузі Біблії.
 • Релігійний канон істотно позначився на характері мистецтва Сходу.