Синоніми до слова Ренесанс

Синоніми до слова Ренесанс

  1. (епоху) відродження
  2. розквіт
  3. піднесення
  4. відродження

Приклади використання слова Ренесанс

Це було місто, на вулицях якого її дитинстві грався Мікеланджело, тут у мистецьких студіях народився італійський Ренесанс.

Нинішній «Євразійський ренесанс «отримав сильний методологічний допінґ-доповнення у вигляді ідеологічної спадщини, що утворювала фундамент нацистської консервативної революції.

На противагу середньовіччю, Ренесанс та античність мають схоже генетичне коріння: цілковите породження міста, міської культури, яка ґрунтувалась на більш-менш поширених розвинених товарно-грошових відносинах.

Якщо «етнічне відродження» чи «етнічний ренесанс» швидше нагадують злет після кризи, занепаду тощо, то етнічне відновлення — це те, як функціонує етнічний організм, як він оновлюється, за рахунок чого існує.

Сучасний етнічний ренесанс постає як подальший розвиток процесу генетичної селекції в середині етносів.

Перед жовтим, уже трохи облупленим палацом у стилі ренесанс, що його від вулиці відділяв парк, процесія знов зупинилася: настала черга «повісити» його господаря — Ллойда.

Ренесанс напередодні трагедії Клейноди: символ влади чи залежність Наслідки століть окупації Центральна Рада: зрада під національними прапорами Орієнтації, орієнтації Україна і Німеччина: друзі чи вороги?

«Ренесанс» , — прикинув Сергєєв, дивлячись на ряди колон, що тягнулися вздовж бічних фасадів, на широкі східці входу, який охороняли кам’яні леви з щитами у лапах, на просвітчасту галерею вздовж берега Прегеля.

Вважав, що на зміну провідній ролі Європи в культурному процесі має прийти «євроазійський Ренесанс», в якому провідну роль відводив новій українській культурі.

Етнорелігійний ренесанс свідчить, що гряде не просто зміна суспільно-економічних формацій, а значні якісні перетворення в усіх сферах людської діяльності.