Синоніми до слова Риторика

Синоніми до слова Риторика

  1. красномовство
  2. ораторське мистецтво
  3. марнослів’я
  4. теревені

Приклади використання слова Риторика

Хоч риторика денаціоналізаторів змінилася, проте суть їхня залишається незмінною.

Це самовинагородження, котре жінка отримує від свого тіла, ця риторика вроди насправді відображають жорстоку дисципліну, етику, що розвивається паралельно з тією етикою, котра панує у сфері економіки.

Риторика дбає про слова, про їхнє значення та порядок.

Риторика Успіх у діловій кар" єрі часто залежить не лише від професійних якостей працівників, але й від їх уміння поводити себе, говорити під час переговорів, на різного роду презентаціях, ділових зборах і за звичайних робочих обставин.

Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката йдеться про реальні факти, зважаючи на всі обставини, включаючи використану мову (такі, як риторика, гіпербола, сатира або жарт).

Адже медицина, особливо та, яку нині практикують, ніщо інше, як задурювання голови , — не менше ніж риторика !

Його менше цікавить сама риторика — в ній є щось зовнішнє, милування поверховими фігурами мови, ефектними сполученнями слів.

Проте граматика, риторика, діалектика та історія, математичні науки не повинні відволікати від пізнання Святого Письма, а, навпаки, мають підводити учня до нього.

Вже з моменту свого зародження історіографія виявилася стороною трикутника, дві інші в якому складали філософія й риторика, й її становище у ньому визначалося способом розв’язання конфлікту між ними.