Синоніми до слова Риторика

Синоніми до слова Риторика

  1. красномовство
  2. ораторське мистецтво
  3. марнослів'я
  4. теревені

Приклади використання слова Риторика

Риторика дбає про слова, про їхнє значення та порядок.

Сенека Луцій, Моральні листи до Луцілія

Риторика — теорія і практика красномовства, ораторського мистецтва.

Примак Т., Паблік рилейшинз у бізнесі

Риторика — це цвинтар людських реальностей або принаймні притулок для калік.

Ортега-і-Гассет Хосе, Бунт мас

Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид: Массовое сознание римского Египта.

Левчук Лариса, Історія світової культури

Риторика … … … … … … … … … … … … … … … … …

Дахно Іван, Ділова кар'єра

Їм відомо, що «багато ораторів при допо мозі тільки крику роблять велике вражіння на слухачів» (Аристотель, «Риторика»).

Силенко Лев, Мага Віра

І справді, в його працях «Поетика», «Риторика», «Політика», «Метафізика», «Етика» висвітлено широке коло естетичних проблем.

Левчук Лариса, Естетика

Риторика — також мистецтво, мистецька композиція мовлення й арґументації, до того ж існує традиційна єдність риторики та поетики.

Ґадамер Ганс-Ґеорґ, Вірш і розмова

Риторика, яку використовують Сполучені Штати, утверджуючи у світі свою позицію, ще більше додає до образу наддержави, яка праг не зухвало відстоювати свої ділові інтереси.

Стігліц Джозеф, Глобалізація та її тягар

Риторика реального вже була ознакою того, що статус цього реального серйозно спотворений (золотою добою була епоха мовної невинности, коли не треба було додатково дублювати висловлювання ефектом реальности).

Бодріяр Жан, Символічний обмін і смерть