Синоніми до слова Родовий

Синоніми до слова Родовий

  1. (герб) предківський
  2. прадідній
  3. успадкований
  4. дідизний
  5. спадковий

Приклади використання слова Родовий

В законні дев’ять місяців почалися у матері Октава родові потуги.

Історія СРСР, I, 1956, 7

Родовий об" єкт злочинів найчастіше зазначається у назві глави Особливої частини КК.

Вереша Роман, Кримінальне право України. Загальна частина

Родовий устрій В печатках нашого історичного життя основною клітиною громадського ладу був рід.

Голубець Микола, Велика Історія України

Родовий об' єкт — це більш чи менш широке коло однорідних і взаємопов' язаних відносин, на яке посягає цілий ряд правопорушень.

Кельман М., Загальна теорія держави і права

Родовий чи орудний відмінки на означення часу — це майже паралельні форми, хоч деяку значеннєву різницю між ними можна помітити.

Антоненко-Давидович Борис, Як ми говоримо

Родовий лад абсолютно несумісний з грошовим господарством; розорення дрібних селян Аттики співпало з ослабленням які охороняли їх старих родових уз.

Енгельс Фрідріх, Походження сім'ї, приватної власності і держави