Синоніми до слова Розглядати

Синоніми до слова Розглядати

  1. оглядати
  2. (навколо) роздивлятися
  3. розглядатися
  4. (з чи або де) розшукувати очима
  5. (питання) вивчати
  6. досліджувати
  7. аналізувати

Приклади використання слова Розглядати

Тарасюк не поспішаючи підвівся, взяв лупу і почав розглядати камінь.

«Тепер Еней забрався в пекло, попав на зовсім інший світ …» Перед тим як лягти спати, я дістав альбом і почав розглядати велику кольорову фотокартку, зроблену на похороні діда Карпа.

Заходи з боротьби з корупцією необхідно розглядати як невід" ємну складову розвитку правового забезпечення державної служби.

Французький вчений Ле Муань пропонує розглядати зв’язки між рівнями процесу управління і типом рішення (рис.

Володя : — Я не зовсім зрозумів дві речі: по-перше, чи завжди треба обов’язково розглядати формально «діаграми типу Г» як схему?

Я підвівся зі свого стільця і теж почав розглядати лист через Холмсове плече.

Якщо ж його розглядати у світлі методологічних постулатів неопозитивізму, то слід відмовити йому у науковому характері.

Я дістав альбом і почав розглядати велику кольорову фотокартку, зроблену на похороні діда Карпа.

Перша стверджує, що всю історію слід розглядати як історію думки, а друга — що історія, по суті, є повторним програванням колишньої думки.

Залишки цільового фінансування (субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільові внески фізичних та юридичних осіб) можна розглядати як власний капітал.