Синоніми до слова Розпис

Синоніми до слова Розпис

 1. мальовання
 2. (руху) розклад
 3. (дія) розписуванняальовування
 4. розписка
 5. квитанція

Приклади використання слова Розпис

 • Розпис стін створював якийсь особливий настрій в домі.
 • Не підводячи голови, пальцем тиче в «Розпис прийому».
 • Розпис інтер «еру замкової каплиці Святої Трійці в Любліні (Польща).
 • Розпис бюджету складають відповідно до порядкових номерів надходжень та видатків бюджету.
 • Розпис виконаний, безперечно, в грецькій манері - принаймні шосте століття до нашої ери.
 • Розпис надходжень Побудова «бюджету грошових коштів» починається з аналізу надходжень за реалізовану продукцію.
 • Розпис Державного бюджету України на відповідний рік включає: розпис доходів, розпис фінансування і розпис асигнувань державного бюджету.
 • Розпис бюджетних асигнувань (видатків бюджету) — детальне відображення запланованих видатків бюджету відповідно до бюджетної класифікації.
 • Розпис доходів складається управлінням планування доходів бюджету Мінфіну за участю інших структурних підрозділів Міністерства фінансів і головних розпорядників.
 • Розпис доходів державного бюджету — основний оперативний план розподілу доходів за структурою бюджетної класифікації, термінами надходження і витрачання бюджетних коштів протягом року.
 • Розпис Державного бюджету України складає Міністерство фінансів України на підставі показників затвердженого бюджету в місячний термін після прийняття закону про Державний бюджет України.
 • Розпис доходів і видатків бюджету — основний оперативний план розподілу доходів і видатків за структурою бюджетної класифікації, термі-нами надходження і витрачання бюджетних коштів протягом року.
 • Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у Законі України «Про Державний бюджет України», та затверджується Міністром фінансів України в місячний термін після набуття чинності цим законом.