Синоніми до слова Розповсюджуватися

Синоніми до слова Розповсюджуватися

Приклади використання слова Розповсюджуватися

Він вважає, що гроші повинні розповсюджуватися вільно, а не видаватися в борг через бан-ківську систему під процент, як це роблять ниці клерки центрального банку.

Ця какофонія почала розповсюджуватися по місту, й невдовзі виникло ще кілька оркестрів, які грали на поламаних та розладнаних інструментах.

Акціонерні товариства бувають двох видів: відкритого типу, акції якого розповсюджуються через відкриту передплату та купівлю-продаж на фондових біржах; закритого типу, акції котрого можуть розповсюджуватися лише між його засновниками.

Іншими словами, елементи одного «кола» можуть розповсюджуватися шляхом дифузії й накладатися на елементи іншого «кола».

Вся інформація щодо порядку та умов ліцензування повинна оприлюднюватися (дру-куватися або розповсюджуватися через комп’ютерну мережу) та-ким чином, щоб всі заінтересовані суб" єкти міжнародної торгівлі могли з нею вчасно ознайомитися.

Кожна пухлина утворюється тільки в місці зараження і не має здатності розповсюджуватися по рослині.

Вірус імунодефіциту, що змінився в ново му середовищі, почав розповсюджуватися шляхом статевих контактів.

Якщо є потреба не ідентифікувати автора певної конкретної ідеї, то думки окремих осіб можуть розповсюджуватися анонімно.

З виникненням писемності зведення по агрономії стали нагромаджуватися і розповсюджуватися через літературу.

Неправдиві чутки при цьому можуть розповсюджуватися будь-яким способом: усно, письмово (за допомогою листівок, плакатів, об’яв, у засобах масової інформації, по радіо, телебаченню тощо).