Синоніми до слова Розпоряджатися

Синоніми до слова Розпоряджатися

  1. розпорядкувати
  2. давати розпорядження
  3. (як удома) хазяйнувати
  4. командувати
  5. порядкувати
  6. верховодити
  7. (чим) мати у своїх руках що
  8. радити

Приклади використання слова Розпоряджатися

Я забув про зубний біль і сам почав розпоряджатися рятуванням.

Від державних службовців не вимагалося аналізувати політичні процеси, розпоряджатися ресурсами або керувати процесом виконання урядових рішень у незалежному правовому полі.

Але Сміт не збирався ні з ким ділити своє майно і заявив, що тільки він має право розпоряджатися ним.

Втім, коли б мені вільно було розпоряджатися собою, то я б далеко втік од самого виду форуму та від його сусідства.

Знизав плечима Зиммель : — Я думаю, що я можу розпоряджатися своїми людьми?

Наприклад, при викраденні приватного майна потерпіла особа залишається власником цього майна але вона позбав-ляється можливості володіти, користуватися та розпоряджатися таким майном.

— Я хочу розпоряджатися своїми грошима, як раніше.

За дорученням суб' єкта підприємницької діяльності - фізичні ної особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

Акцептовану тратту бенефіціар може передати своєму банку для платежу в день настання строку або, якщо він хоче відразу розпоряджатися грошима, для дисконтування.

Очевидно, він вірив у те, в чому намагався переконати мене, насамперед — у свою незаперечну перевагу над імпунами і в право розпоряджатися їхньою долею.