Синоніми до слова Розрі

Синоніми до слова Розрі

Приклади використання слова Розрі

А у Василя вуста були стиснуті завжди і наче так бритвою розрі зані.

Вивчаючи та аналізуючи будь-яку систему, треба чітко розрі-з-няти дві її головні характеристики — функцію і мету.

Що б ми сказали про нумізмата, який не розрізняє матеріялу, з якого зроблена монета, а отже, не розрі зняє справжніх і фальшивих монет?

Праця в суспільному ви-робництві виступає в різноманітних конкретних видах, які розрі-зняються умовами, складністю тощо.