Синоніми до слова Рів

Синоніми до слова Рів

  1. канава
  2. траншея
  3. фоса
  4. за кювет
  5. рівчак
  6. рівець
  7. яма
  8. перекіп
  9. перекоп
  10. шанець

Приклади використання слова Рів

Кабінету Мініст-рів України разом з Фондом державного майна доручено визна-чити перелік і вартість високоліквідного майна під заставу для надання гарантій іноземним кредиторам.

Том пояснив, що колись, дуже давно, рів той служив кордоном королівства; щось смутне, мабуть, було пов’язане з тим місцем у його пам’яті, бо він принишк і більше нічого не додав.

Не було в Харкові ані румунів, ані римських легіоне рів, і не посилали харків'яни своїх людей до …

Їх най-більш раціонально використовувати на складах невеликих розмі-рів при переміщенні між стелажами і штабелями.

Працівник зоопарку, який з цікавістю спостерігав цю сцену, підійшов до мене, ми з ним розговорились, і він завів мене в рів.

Захід ні українці дуже працьовиті, їхні родини відрізняються найвищими показниками народжуваності в Україні і найнижчим рів нем розлучень.

Згодом, десь об одинадцятій вечора, Рів' єр подався назад, до контори.

світ повільно огортала пітьма, Ремі Леґалудекові причулися звуки прибою на Рів" єрі.

Треба буде надбудувати вежі, поглибити рів; поновити частоколи ми доручаємо й довіряємо панові Шафранському й полковникові Обуху.

Бентега полонила коменданта ще звідтоді, як реєстровці розбили загін драгунів, а самого комісара фортеці шляхтича Пшияловського загнали у рів, де він благополучно й околів, наштрикнувшись на дубове кілля.