Синоніми до слова Річний

Синоніми до слова Річний

  1. (ярмарок) роковий
  2. щорічний
  3. (свято) рочистий

Приклади використання слова Річний

де Ке — квота експортна; Е — річний обсяг експорту країни; ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.

Річний обсяг педагогічного навантаження в розрахунку на одного викладача не має чітко виражених меж.

Тільки десь дуже далеко, мало не біля Кічкасу, блимав річний маяк.

Адам ішов вулицями Києва такий щасливий, наче здав разом з Бубоном річний звіт непитущому ревізорові.

Місячний (річний, квартальний) фонд оплати праці Денний фонд оплати праці Годинний фонд оплати праці Відрядний фонд оплати праці

Офіційною відкритою звітною інформацією вважають бухгалтерський баланс підприємства (річний, квартальний), звіти про фінансові результати (річний, квартальний), звіт про фінансово-майновий стан підприємства, документи податкової звітності.

Наші стародавні Свята — це наші хліборобські обряди, яких у нас завжди було дуже багато, і ось вони й склали наш річний календар Свят.

Це дає змогу привести річний бюджет у відповідність з прийнятними фіскальними цілями на кілька років.

Ситуація Припускається, що корпорація прийняла рішення про п’яти — річний план інвестицій у нові револьверні верстати, які необхідні для підвищення ефективності виробництва.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ АВС-АНАЛІЗУ Комплектуючий виріб, шифр Річний обсяг, од.