Синоніми до слова Сальдо

Синоніми до слова Сальдо

  1. різниця
  2. решта

Приклади використання слова Сальдо

Сальдо придбаних нематеріальних активів за кордоном

Моторин Р., Система національних рахунків

Сальдо поточних операцій з іншими країнами Всього Всього

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Сальдо доходів і видатків від позареалізаційних операцій

Мец В., Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства

Сальдо придбаних фінансових активів за кордоном Надходження Виплати

Моторин Р., Система національних рахунків

Сальдо руху капіталів враховує приплив і відтік капіталу з регіону.

Стеценко Т., Аналіз регіональної економіки

Балансові рахунки Сальдо на початок дня Обороти за день Сальдо на кінець дня

Свірко С., Облік виконання бюджету

Сальдо зведеного бюджету (без приватизації) (Мінфін, власний розрахунок)

Пухтаєвич Г., Аналіз національної економіки

Сальдо цього балансу визначається як різниця між експортом та імпортом товарів.

Савченко А., Макроекономіка

Сальдо поточних операцій з іншими країнами — це балансуюча стаття цього рахунка.

Тітьонко О., Система макроекономічного рахівництва

Сальдо надзвичайних валютних доходів та витрат склалося на користь підприємства.

Болюх М., Економічний аналіз