Синоніми до слова Сальдо

Синоніми до слова Сальдо

 1. різниця
 2. решта

Приклади використання слова Сальдо

 • Сальдо придбаних нематеріальних активів за кордоном
 • Сальдо поточних операцій з іншими країнами Всього Всього
 • Сальдо доходів і видатків від позареалізаційних операцій
 • Сальдо придбаних фінансових активів за кордоном Надходження Виплати
 • Сальдо руху капіталів враховує приплив і відтік капіталу з регіону.
 • Балансові рахунки Сальдо на початок дня Обороти за день Сальдо на кінець дня
 • Сальдо зведеного бюджету (без приватизації) (Мінфін, власний розрахунок)
 • Сальдо цього балансу визначається як різниця між експортом та імпортом товарів.
 • Сальдо поточних операцій з іншими країнами — це балансуюча стаття цього рахунка.
 • Сальдо надзвичайних валютних доходів та витрат склалося на користь підприємства.
 • С Сальдо — різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний проміжок часу.
 • Сальдо міграції - це різниця між кількістю прибулих та вибулих за однаковий період.
 • Сальдо дебетове відображає справедливу вартість фінансових інвестицій на дату балансу.
 • Сальдо торгового балансу визначається у вартісному вимірі окремо по товарах і послугах.
 • Сальдо взятих зобов’язань плюс пе-ревищення придбаних фінансових акти-вів над суму зобов’язань