Синоніми до слова Самоосвіта

Синоніми до слова Самоосвіта

Приклади використання слова Самоосвіта

Чільне місце у системі правової освіти має зайняти і самоосвіта з питань держави і права.

Оволодіння знаннями у формі самонавчання отримало назву самоосвіта.

Самоосвіта передбачає постійний потяг до розширення знань, вміння самостійно набувати знання і застосовувати їх у практичній діяльності.

Особливо необхідна студентам самоосвіта в науково-дослідній роботі.

Самоосвіта тісно пов’язана з самовихованням, формуванням дисципліни, виробленням працездатності, наполегливості, сили волі.

Суспільне виробництво, громадські організації, самовиховання, самоосвіта також є складовими соціально-педагогічої системи, що робить постійний і значний вплив на подальший духовний розвиток особи.

Самоосвіта студентів Самоосвіта — обов’язкове самостійне придбання знань кожною сучасною людиною нашого суспільства.

Партія мала власну організацію молоді «Каменярі» та видавала освітню бібліотечку для народу «Самоосвіта».

Для підвищення професійної майстерності робітників широко використовують гуртки і групи якості, лекторії, виставки, систематичне навчання (самоосвіта) та інші форми підвищення кваліфікації робітників.