Синоніми до слова Сертифікація

Синоніми до слова Сертифікація

Приклади використання слова Сертифікація

До цієї ж групи режимів віднесені стандартизація і сертифікація.

Передбачено, що сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинним законодавством України, провадиться виключно в межах цієї системи.

Основними є сертифікація та стандар-тизація, дозволи та погодження, ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, державні замовлення, ціни тощо.

Передбачається сертифікація членів ФПБАУ, для чого потрібно скласти кваліфікаційні іспити.

Сертифікація інформаційних технологій та її види Інформаційна технологія (ІТ) — система методів і способів збирання, накопичення, зберігання, пошуку, обробки та видачі інформації.

Обов’язкова сертифікація здійснюється згідно зі спеціальними урядовими актами, які забороняють продаж окремих видів товарів на національному ринку без підтвердження їх відповідності стандартам або іншим нормативно-технічним документам.

Сертифікація СКБД передбачає перевірку програмного засобу обробки даних на відповідність стандартам і нормативно-технічним документам, адекватним функціям і характеристикам сфери використання.

Сертифікація в законодавчо регульованій сфері проводиться по тих видах продукції і згідно з вимог, які передбачені техніч-ним регламентом з підтвердження відповідності.

Загальноприйнятим засобом підтвердження відповідності продукції або послуг встановленим до неї вимогам стандартів або інших нормативних документів є сертифікація продукції та послуг.

Перед реалізацією продовольчих товарів проводиться сертифікація якості продуктів.