Синоніми до слова Систематично

Синоніми до слова Систематично

Приклади використання слова Систематично

Однак загалом систематично доречна структура є придатною для вимоги онтології.

Він без угаву фіксував свої враження, здійснював найрізноманітніші зйомки і систематично посилав до рідної планети імпульси: «Голубі Сонця мають і власну радіацію, але цілком особливу.

Розглянуті джерела та причини інноваційних ідей мають різне значення, але всі вони мають систематично аналізуватись і бра-тись до уваги під час розроблення нововведень.

Мій приклад мусив би його переконати, бо я систематично пив морську воду згідно із «заздалегідь складеним планом» і почував себе добре.

Однак процеси, які відбу-ваються в зовнішньому середовищі, дуже складні, взаємозв" язані та містять багато суперечностей, а отже, усі ці процеси потрібно уважно та систематично вивчати.

Я рішив перебитись через них, тільки цим разом задумав повести свою атаку більш розважно і систематично.

Проте свого спе цифічного значення спасіння набуло тільки тоді, ко ли стало вираженням систематично раціоналізо ваної «картини світу» і ставлення до нього.

Це люди повинні робити систематично і синхронно, аби планета випромінювала лише позитивні духовні вібрації" , — - коментував лама.

Єгипетські жерці і жриці виконували його систематично — так ушановували репродуктивну здатність жінки.