Синоніми до слова Спадання

Синоніми до слова Спадання

Приклади використання слова Спадання

Навіть незначне відставання від них може спричинити значне спадання товарного попиту.

Але практика показує, що зростання та спадання виробництва можуть бути нееквівалентні між собою за глибиною і тривалістю.

Побудова кодів виконується в міру зростання або спадання ознак без пропуску номерів.

На четвертому етапі життєвого циклу товару відбувається насичення ринку та спадання попиту.

На цьому власне тримається вся напруга вислову, який виникає з постійного «спадання на думку».

Спадання прибутковості фірми означає зменшення її ціни, яка визначається приведеними потоками виплат кредиторам і акціонерам з урахуванням дисконтних ставок.

Нанести на діаграму плавну криву, що описує закон спадання загальної вагомості функцій по верхніх точках (крива розподілу).

Виніс крука і відпустив я; Крук полетів, спадання води побачив, Не повернувся; кряче, їсть і паскудить.

Іноді цю емпіричну закономірність називають законом спадання граничної норми заміщення.