Синоніми до слова Такт

Синоніми до слова Такт

  1. дипломатичність
  2. почуття міри
  3. тактовність
  4. ритм

Приклади використання слова Такт

  • Кільки [скільки] зручності і такту потрібно, щоб кожду сцену зробити заразом і звичайною, немов щоденною, а при тім і характеристичною!
  • При перекладі фразеологізмів потрібна велика обережність, потрібен художній такт.
  • Довго вони йшли мовчки. Такт підказав Ганні ні про що більше не розпитувати.
  • Почуття такту примусило його сказати ще кілька слів перше, ніж попросити Каргата передати трубку Петушекові.
  • Такт, здоровий глузд і життєвий досвід торгового агента завж-ди підкажуть йому, який метод обрати.
  • Такт мануфактури були попередниками розвинених мануфактур, перехідною формою від дрібного товарного виробництва до мануфактурного, їх поява в найважливіших галузях промис-ловості свідчила про початок мануфактурного періоду.