Синоніми до слова Угадько

Синоніми до слова Угадько

  1. відгадько
  2. угадник
  3. вгадник
  4. відгадник
  5. розгадник

Приклади використання слова Угадько

  • — Ти б краще спиталася, чого це Демид приїхав. — Авжеж чого: мабуть, попрощаться. — От же й не вгадала, стара! Поганий ти угадько
  • [Конон:] Не те ти, Юрку, кажеш, не те у тебе на думці! [Юрко:] Невже? Який ти угадько!
  • — Батько ж твій, хлопче, мабуть, козацького роду? — Не інакше, — Колосовський важко спромігся на слово. — От бач, який я вгадько…