Синоніми до слова Усереднений

Синоніми до слова Усереднений

Приклади використання слова Усереднений

Природно, що публічні інтереси втілюються в державній політиці як деякий усереднений вектор численних та різноманітних приватних і корпоративних впливів.

Навіть якщо відсутні усереднений, психологічно вмотивований людський тип поведінки, обрис предмета, однак в ньому має бути своє, характерне, що й становить одну з принадних сил мистецтва.

У такого роду конструкції поняття «міського господарства» вибудовується не лише як усереднений вираз су купності всіх тих господарських принципів, які бу ли фактично наявними в усіх містах, що стали

Загальним недоліком розрахунків ВВП на душу населення є те, що за будь-якою методикою цей усереднений показник не відображає в цілому його розподілу та перерозподілу у суспільстві, проте досить чітко його ілюструє крива Лоренца (рис.

Так само й художники орієнтуються у своїй творчості не на усереднений смак, а на потреби, що диктуються спрямованістю художнього розвитку і, зрештою, творчістю яскравих особистостей, для яких не існує нічого іншого, крім потреби самовираження.

Для великої специфікації комплектуючих використовують укрупнений норматив як усереднений відсоток відповідних елементів у загальній сумі витрат на комплектуючі, що визначаються на основі калькуляцій кількох технологічно однорідних об" єктів.

Загальним недоліком розрахунків ВВП на душу населення є те, що за будь-якою методикою цей усереднений показник не відображає у цілому його розподілу та перерозподілу у суспільстві, проте досить чітко його ілюструє крива Лоренца (Див. рис.

Усереднений час галактики єдиний — вона сама є годинником, який показує свій вік, а отже і час.