Синоніми до слова Уславлення

Синоніми до слова Уславлення

Приклади використання слова Уславлення

А потім те уславлення підхопило російське красне письменство.

Він відчуває в ній уславлення жіночності, яка не згасла від будь-якої моралі.

Він працював над сценою виступу флоту в морський похід для уславлення якоїсь перемоги, але, очевидно, почув крики товаришів, яких лупцювали палицями по п’ятах, і побіг подивитися на покарання.

Досвід створення такого портре та вже за часів давньої Русі викори стовувався не лише для возвеличен ня Великого князя і його родини, а й для уславлення народних героїв, мучеників.

Ні, не смерть на Венері поблизу Гаррі, а життя на Землі для уславлення імені Гаррі, можливо, заради продовження його справи … На це потрібні сили, а не на загибель …

Уславлення людського розуму, що був дарований грекам богами і оспіваний видатними трагіками, надавав, здавалося б, Сократові всі підстави вважати античну трагедію еквівалентом «прекрасного».

А ті створили задля власного уславлення величні чоловічі постаті: Геракла, Прометея, Персея.

Програмка ні про що — уславлення тілесної краси і захоплення техно.

Час від часу якась дивізія чи рота моїх заплямованих орд, тих армій, що я їх успадкувала від Жиля де Ре, чи Гітлера, чи Іді Аміна, зупинялися поряд, благаючи надати їм якусь роботу, якесь широкомасштабне завдання задля мого уславлення.