Синоніми до слова Установлювати

Синоніми до слова Установлювати

Приклади використання слова Установлювати

Регулювання дії цих чинників дає змогу коригувати обсяги завдань, які потрібно вирішувати організації, а значить, установлювати потрібну величину персоналу.

Саме високий рівень лояльності покупців до марки і дає можливість установлювати на неї преміальні ціни.

Збірники таких галузевих і міжгалузевих нормативів повинні розроблятися відповідними дослідними центрами (організаціями), що істотно полегшує підприємствам установлювати розрахунково-аналітичні норми в конкретних умовах виробництва.

Меблі, полиці, шафи для документів установлювати так, щоб ними було зручно користуватись.

Комерційні банки можуть установлювати обмеження на одержання кредиту.

Вона може установлювати відносини з державами та міжнародними організаціями, укладати з ними відповідні договори.

Материнські або холдингові компанії можуть установлювати обмеження для своїх дочірніх компаній, для котрих таке раціонування є зовнішнім.

Проте між нею і молодим Джоліоном височів квітучий лавр, і, сховавшись за ним, він почав установлювати свій мольберт.

Коли реалізується незначний асортимент товарів або коли має місце значне коливання цін, фахівці радять установлювати квоти в одиницях товару.

Підприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть установлювати меншу норму тривалості робочого часу.