Синоніми до слова Функціонувати

Синоніми до слова Функціонувати

Приклади використання слова Функціонувати

Учасники кредитної угоди мають бути юридичними особами і функціонувати на принципах комерційного розрахунку.

І можливо, люди — клітинки в тілі Всесвіту, які не знають його будови, але допомагають йому функціонувати.

За таких фінансових умов жодна економічна система не спроможна ефективно функціонувати і переходить у кризовий стан.

У складі товарної біржі можуть функціонувати інші структур-ні підрозділи; їх склад залежить від широти номенклатури това-рів, якими торгують на біржі, обсягів угод, кількості брокерських контор та інших чинників.

Система мусить виглядати, функціонувати і бути від-чутною однаково всюди.

Особливо небезпечні в цьому відношенні тривалі періоди асистолії шлуночків, тобто періоди відсутності ефективних скорочень шлу ночків, коли ще не почав функціонувати новий ектопічний водій ритму шлуночків, розміщений нижче рівня блокади.

У ринковій економіці за жорсткої конкуренції підприємство не може так функціонувати, воно або навчиться виробляти конкурентоспроможну продукцію на замовлення у встановлені терміни без розкачки та штурмівщини, або швидко збанкрутує.

У комерційних банках, що мають дозвіл на виконання операцій з іноземною валютою, має функціонувати підсистема «Управління валютними операціями».

АКТУАЛЬНІСТЬ, ПАРАМЕТРИ І ФОРМИ АДАПТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ДО ЗАДАНОГО ОБСЯГУ РОБОТИ Операційна система підприємства не може постійно функціонувати в одному й тому самому режимі.

Хоч інстинкт і відраджує нас від протухлого м’яса, вивареного у трьох бульйонах, організм сприймає цю їжу і готовий функціонувати далі.