Синоніми до слова Цезура

Синоніми до слова Цезура

Приклади використання слова Цезура

Таким чином перша цезура, що після «живоземом», підсилює другу цезуру, яка, знаходячись після «моя», розокремлює хіастичну послідовність «абба».

Цезура, покладена в третьому рядку першої строфи після «ліс», порушує ритмічну симетрію віршового розміру.

З іншого боку таке ритмічне враження готує смислова цезура, розколюючи єдину просту римовану пару «аа», розташовану посередині вірша, і прив’язуючи її першу частину до початку, а другу — до кінця вірша.