Синоніми до слова Цент

Синоніми до слова Цент

Приклади використання слова Цент

Але акціонери й пайщики другого січня мають одержати свої проценти повністю, цент у цент, якщо ми не хочемо, щоб спалахнула нова паніка.

У цій старосвітській стрілянині нема ані на цент бодай якогось сенсу, але мені все’дно подобаються такі сцени, а вам?

Капітани пароплавів завжди люди грошовиті, одержують аж шістдесят доларів на місяць і не стануть торгуватися за злиденний цент, якщо, скажімо, вподобають якусь річ.

Він добре знав земляків Джошуа Сміта: вкладаючи в якусь комерцію цент, вони хотіли мати на нього долар.

У цьому розділі спробуємо дати загальне уявлення про цент-ральну структуру СНР, яку для спрощення далі називатимемо просто Системою.

Вкинеш у срібний проріз один цент, і десь далеко внизу, в потаємній глибині, рипне, скреготне машинерія, заклацають якісь важільці, закрутяться коліщатка.

Вже тільки для очистки сумління перевірили у цент ральному бюро обліку офіцерів міліції, чи є Рак в списках працівників якогось управління і, почувши, що такий офіцер не зареєстрований, з задоволенням відки нули цей варіант.

Банківська корпорація виконує функції розрахункового цент-ру для банків — членів корпорації.

Усі Джозові друзі були з трьох президентств, а його буди нок містився в затишній англо-індійській дільниці, цент ром якої був Мойра-плейс.