Синоніми до слова Чин

Синоніми до слова Чин

Приклади використання слова Чин

Її рухи були поважні, як молитва, людина їла, як їдять селяни: побожно тримаючи хліб, правлячи древній чин.

Не на ту ногу скачете, чи, може, чин голову закрутив?

Дані інвентаризації необхідні для уточнення пока-зників обліку, приведення їх у відповідність з фактичною наявні-стю засобів, відображення тих об" єктів і явищ, які з певних при-чин своєчасно не були охоплені обліком.

Як потім з’ясувалося, цим зло чин цем був Капров.

Ті, що добровільно зійшлися, мають право (з тих чи інших важливих при чин) добровільно розійтися, згідливо впоряд кувавши справи правні і маєткові.

І незабаром Марко монаший чин прийняв, тоді й инших багато, спасення собі бажаючи, почали до них приходити і жити з ними, будуючи собі келії і трудом рук їжу добуваючи.

… за тим, як Вовча Мітла разом із усе тією ж Чин підхоплюють на зубці мотузки для наметів, сплутані в один вузол, і витонченим кидком переправляють Косові, чий Сай усіма трьома рогами розплутує це неподобство, верещачи від ретельності.

Що мій отець, тільки дякуючи власним заслугам, здобув дворянство і полковничий чин?