Синоніми до слова Штраф

Синоніми до слова Штраф

Приклади використання слова Штраф

Але банк приймає від клієнтів претензії згідно з угодою на обслуговування за несвоєчасне списання або зарахування сум, виплачуючи штраф на користь клієнта.

Якщо брокерська контора після цього надає послуги такому клієнту, то на неї накладається біржовий штраф.

Як спіймає Лейбу, то штраф накладає, та ще й наїсться від пуза і з собою прихопить.

Якщо ж підприємець відмовляє у прийомі на роботу цим громадянам у межах броні, то з підприємства стягується штраф за кожну таку відмову у п’ятикратному розмірі неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Як повідомляє Теофраст, ефори наклали штраф на Архідама за те, що він взяв собі дружину дуже маленького зросту, (бо , — сказали вони , — вона буде народжувати нам не царів, а царьків).

«В отдельных районах штраф может быть установлен картофелем в размере годичного плана данного хозяйства по картофелю».

У разі встановлення нецільового використання або неправильного отримання авансу з таких комерційних банків у безспірному порядку стягувався штраф.

Старий Маковей винуватив Тихоню, мав просити правління зняти цей штраф, але Толя довів, що Тихоня не винна, а винен він, Толя, винен тим, що забув прив’язати її.

Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених КпАП та іншими законами України.

— Знову солодке позіхання, і всі почули далі : — Усім іншим присудили заплатити великий штраф, а завтра, пані Мюллерова, зваріть мені локшини.