Синоніми до слова Юридичний

Синоніми до слова Юридичний

 1. (який стосується правознавства) правничий

Приклади використання слова Юридичний

 • Щодо права власності на землю / / Юридичний вісник України.
 • Юридичний захист громадян, що проживають на цій території, їхні пільги, гарантії.
 • Юридичний захист громадян, які проживають на цій території, їхні пільги та гарантії.
 • Юридичний захист нематеріальних ресурсів здійснюється за до-помогою нематеріальних активів.
 • Юридичний критерій складається в свою чергу також з двох ознак: інтелектуального та вольового моментів.
 • Юридичний механізм реалізації правових норм передбачає наявність чіткої, розгалуженої нормативної бази.
 • Юридичний ризик виникає тоді, коли банк не може забезпе-чити примусового виконання контракту іншою стороною.
 • Юридичний відділ розглядає юридичний бік угоди, аналізує договори, контракти та інші документи, які надаються позичальником.
 • Юридичний факт — конкретні життєві обставини, з виникненням яких законодавець пов’язу є виникнення, зміну чи припинення правовідносин.
 • Юридичний титул на майно, передане під таку заставу, пере-ходить до заставодержателя, який стає його власником (хоча й не абсолютним).
 • Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист здійснюється за допомогою самостійної галузі права — права соціального забезпечення.
 • Юридичний зміст транспортних правовідносин Юридичний зміст правовідносин — це зафіксовані у правових нормах суб" єктивні права та юридичні обов’язки сторін.
 • Юридичний статус і форма власності істотно впливають на особливості функціонування підприємств, механізми прийняття рішень, контролю, підпорядкованості та звітності.
 • Юридичний захист об" єктів інтелектуальної власності полягає в тому, що не дозволяється їх використання сторонніми фізичними та юридич-ними особами без згоди їх власника.
 • Юридичний зміст правовідносин — це можливість певної поведінки уповноваженого, необхідність відповідних дій або необхідність утримання від заборонених дій зобов’язаного суб' єкта.