Синоніми до слова Юрисдикція

Синоніми до слова Юрисдикція

Приклади використання слова Юрисдикція

Хіба се не найкращий доказ того, що дочасна влада і мирська юрисдикція не мають нічого спільного з церквою і з законом Ісуса Христа, а Бог зарядив їх поза всяким церковним підтвердженням і ще заки виникла свята наша віра?

Правовій державі притаманні: А) Конституційна юрисдикція.

Адміністративна юрисдикція значно відрізняється від інших видів юрисдикційної діяльності, що існують у рамках кримінального й цивільного процесів.

Ці положення базуються на тому, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ч.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Юрисдикція з' єднаної Київської (уніатської) митрополії поширювалась на всі українські та білоруські землі у складі Речі Посполитої за

О. на лежала юрисдикція над селянами у ряді цивільних справ.

Конституційна судова юрисдикція і відповідне судочинство становлять конституційну юстицію (або конституційне правосуддя).

Юрисдикція судів поширена на всі правовідносини, що виникають у державі.

Вища юрисдикція належить Константинопольському Патріарху.