Синоніми до слова Явища

Синоніми до слова Явища

Приклади використання слова Явища

Тікаючи від якогось незрозумілого їм явища, швидко летіли кудить птахи.

Чи немає тут не до кінця усвідомленої вимоги симетрії явища?

Профілактика конфлікту являє собою вплив на ті соціально-психологічні явища, що можуть стати елементами структури майбутнього конфлікту, а також на його учасників і на викори-стовувані ними ресурси.

Синергетика акцентує увагу на явищах, що виникають завдяки спільній дії кількох (багатьох) факторів, кожний з яких окремо до цього явища не приводить.

Коли ж якість явища сприймали в певний спосіб і відповідно діяли десятки, а то й сотня мільйонів людей — тоді це вже щось інше.

Предметом естетики є тільки художньо прекрасне, «тому що краса мистецтва є красою, породженою і відродженою на ґрунті духу, і наскільки дух і твір його вищі за природу та її явища, настільки прекрасне в мистецтві вище за природну красу».

Під зовнішньою формою — об' єктивізований комплекс юридичних джерел, що формально закріплюють правові явища і дозволяють адресатам знайомитися з їх реальним змістом і користуватися ними.

Небезпека — це явища, процеси, об" єкти, здатні за певних умов завдати шкоди здоров’ю чи життю людини як відразу, так і в майбутньому, тобто викликати небажані наслідки.

Ви бачили загадкові явища природи, про які розповісте людям.

Увага — психічний процес, що виявляється в особливій формі активності людини, яка виражається в спрямованості свідомості на важливі для неї явища і її зосередженості на зовнішніх предметах або внутрішніх переживаннях.