Синоніми до слова Якісно

Синоніми до слова Якісно

 1. добротно
 2. на совість
 3. із знаком якости і всі від якісний

Приклади використання слова Якісно

 • Ленінізм, будучи узагальненням і творчим розвитком марксизму, є найвищим досягненням суспільної думки, якісно новим етапом у розвитку філософії та інших суспільних наук.
 • За останні роки все чіткіше вимальовується структура сільської торгової мережі, яка дозволяє більш-менш якісно і повно задовольняти запити населення.
 • Якісно поліпшилися умови спілкування вчених із колегами за рубежем.
 • Якісно нові зміни відбувалися в організації та управлінні виробництвом у промислове розвинених країнах.
 • Якісно нове спрямування означало і перехід від епізодичного чи інструментального маркетингу до його системних комплексних форм.
 • Якісно новим явищем у суспільно-політичному житті початку ХХ ст. було переплетення та взаємовплив робітничого, селянського та національно-визвольного рухів.
 • Якісно транснаціоналізація проявляєть-ся у формуванні внутрішньокорпоративних міжнародних ринків, які охоплюють переважну частину світових потоків товарів, по-слуг, капіталу і робочої сили.
 • Якісно проведений аналіз слід вважати початковим етапом складання загальної оцінки використання робочої сили в організації, оскільки рівень зайнятості персоналу в ній не завжди залежить тільки від фактора часу.
 • Якісно новий рівень і зміни в розвитку продуктивних сил об" єктивно потребують нових інвестицій практично в усі галузі і сектори економіки — як у традиційні, так і в нові, пов’язані з науково-технічним прогресом.