Синоніми до слова Імпульсивний

Синоніми до слова Імпульсивний

  1. рвучкий
  2. поривчастий
  3. інстинктивний

Приклади використання слова Імпульсивний

  • Як людина надзвичайно нервова та імпульсивна, він [П. Куліш] шарпав своїх молодих прибічників то в одну, то в другу сторону.
  • Воля був дуже розсудливий, .заспокоював Фелікса, який удався гарячий, імпульсивний і не вмів себе стримувати.
  • А. С. Макаренко надавав величезного значення гальмуванню імпульсивних, зайвих дій у вихованні волі у дітей.
  • Імпульсивний генератор та апарати для створення кулястої блискавки можна не чіпати.
  • Імпульсивний і темпераментний світ, що оточує Ромео і Джульєтту, існує за тими ж законами.
  • Імпульсивний Сластьон, відчуваючи вплив гомону ве личезних людських юрбищ на собі, як ніхто, уже за горівся, немов смолоскип …