Синоніми до слова Аналогічний

Синоніми до слова Аналогічний

Приклади використання слова Аналогічний

При цьому під фактичною вартістю розуміється ціна, за якою цей чи аналогічний товар продається або пропонується до продажу в такий час і в такому місці, які ви-значаються законами країни — імпортера в умовах повної конку-ренції.

Аналогічний процес відбувається на річковій греблі, коли відкрити всі шлюзи − тоді вся вода, накопичена греблею, звільниться.

Аналогічний термін до терміна пресвітер — єпископ (це терміни пастирські); аналогічні терміни до термінів священик і єрей — архиєрей, святитель (це терміни богослужбово-культові); культовий аналог до терміна диякон — левіт — вийшов з ужитку.

В сні відбувається зовсім аналогічний процес, тільки з одною важною зміною.

Метод коефіцієнтів базується на отриманні інтегрального показника через перемноження існуючих коефіцієнтів і по суті своїй аналогічний методу середньої геометричної.

Щодо полуниці та малини, тут виникає аналогічний клопіт із дроздами та іншими птахами-цінителями ягід.

Аналогічний результат отримуємо, використовуючи нормалізовану інформацію. б) Ураховуючи, що

Аналогічний процес відбувається не лише на Україні, але й в інших частинах Європейського Середземномор’я.

Така фінансова підтримка капіталу на підприємстві забезпечується тоді, коли вартісна величина чистих активів на кінець звітного періоду перевищує аналогічний показник на початок звітного періоду, тобто коли підприємство отримує прибуток.

Він притискав автомата й думав, що не баки з меланжем охороняє від грабунку чи пошкодження, а своїх однокашників од цих баків, бо запах прілого сіна, аналогічний запаху смерті.