Синоніми до слова Аналітичний

Синоніми до слова Аналітичний

Приклади використання слова Аналітичний

Аналітичний процес з використанням ПЕОМ можна зобразити в такій послідовності: постановка задачі та її формалізований опис; накопичення інформації; обробка інформації; аналіз; використання результатної інформації.

Аналітичний облік за відповідними рахунками коштів і роз-рахунків.

Поряд з ним існує ще аналітичний метод, згідно з яким прогнозований прибуток визначається коригуванням його базової (фактичної) величини з урахуванням впливу певних чинників у плановому (розрахунковому) періоді.

Це є добірка направду вартісних праць юного націоналіста, більшість яких не втратили актуальності й сьогодні, що свідчить про неабиякий аналітичний розум Сашка та його прозорливість і незаконсервованість мислення.

При журнально-ордер-ній формі аналітичний облік перевіряють у Відомості аналітичного обліку розрахунків (ф.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямами використання.

Попри всепоглинальне бажання кинутися навтьоки, аналітичний розум Кетрін підказав їй єдино правильний логічний висновок: не рухатися взагалі.

У бухгалтерії підприємства аналітичний облік у кількісних вимірниках за кожним найменуванням продукції і матеріалів не ведуть.