Синоніми до слова Критичний

Синоніми до слова Критичний

 1. (погляд) запитливий
 2. (розум) аналітичний
 3. аналізуючий
 4. (вік) трудний
 5. переломний
 6. переломовий
 7. (стан) складний
 8. небезпечний
 9. тяжкий
 10. скрутний

Приклади використання слова Критичний

 • Критичний шлях на графіку позначено жирними лініями.
 • Критичний шлях утворюється послідовністю критичних робіт.
 • Критичний реалізм із його класовим підходом тут не годиться.
 • Критичний ризик — це загроза втрати всього виторгу від продажу.
 • Критичний момент всередині Проекту минув, але неодмінно будуть інші кризи.
 • Критичний обсяг виробництва називаєть-ся ще й інакше — точкою беззбитковості.
 • Критичний аналіз поняття необхідності показує тут, що це поняття зовсім не ясне.
 • Критичний підхід до феномена героїзму обґрунтував відомий американський соціолог Д. Бурстин.
 • Критичний шлях — це така послідовність взаємопов" язаних подій, яка враховує тривалість усієї операції.
 • А головне, в чому найбільше виявилася його геніальність , — це те, що він не поспішав сотворити Критичний Розум.
 • Критичний шлях визначає безперервну послі-довність критичних операцій, що зв’язують початкову і завер-шальну подію.
 • Критичний аналіз повинен встановити об' єктивну досто вірність цих суджень, котрі підтверджувалися б і емпі ричними даними.
 • Критичний обсяг випуску певної продукції в натуральному вимірі, починаючи з якого виробництво стає рентабельним, можна обчислити аналітично.
 • Критичний стан сільського господарства України знач-ною мірою обумовлений відсутністю чіткої державної про-грами підтримки цієї галузі економіки.
 • Критичний обсяг виробництва (точку беззбитковості) можна визначити і в грошовому вимірі, що є більш прийнятним для багатопродуктного виробництва.