Синоніми до слова Аналіза

Синоніми до слова Аналіза

  1. (подій) розгляд
  2. обдумування
  3. обмірковування
  4. (в гурті) обговорення
  5. (крови) дослідження
  6. вивчення
  7. аналі

Приклади використання слова Аналіза

  • Аналіза дальших елементів цього широкого і розгалуже ного празника , складного у своїх наверствуваннях , тільки по тверджує ці основоположні погляди нашого великого вченого .
  • Аналіза цього тан цю виходить поза межі цієї праці , однак його зв'язок із куль том Сонця є самозрозумілий для кожного , що хоч поверховно ознайомлений із проблемами ритуальних танців .
  • Аналіза згаданого Процесу — одне з найважливіших завдань дослідів над ідеологією "Слова" . . .