Синоніми до слова Апель

Синоніми до слова Апель

Приклади використання слова Апель

Стосовно назви цієї доповіді Апель відзначав, що вона відбиває питання, яке сьогодні стоїть на порядку денному і може бути сформульоване таким чином: «Чи може вижити індустріальне суспільство без етики розумного самообмеження ?»

У наступній статті Апель висвітлює вихідні настанови трансцендентальної прагматики у її критиці «критичного раціоналізму», який розробляють слідом за Поппером його послідовники.

Обґрунтування етики відповідальності Апель Карл-Отто

Апель виходить із більш непорушної основи, ніж та, що передбачалася Кантом у його зверненні до «факту розуму», або «рефлексивної рівноваги» Роулза.

Надалі, подібно до Габер-маса, Апель не виключає можливість введення каузальних та функціональних

Карл-Отто Апель Спрямування англо-американського «комунітаризму» у світлі дискурсивної етики У чому полягають «комунітарні» умови можливості постконвенціональної ідентичності розумної особистості?

З одного боку, через охоплення лінгвістичного та прагматичного поворотів у філософії двадцятого століття, вона здійснює радикальний розрив з традиційною «філософією свідомості», або, як називає її Апель, «філософією остаточних першопочатків».

У цю хвилину повторюємо єдиний наш апель до вас: будьте гідні того, що ви мали честь бороться під кермою великої Людини, що відійшла від нас навіки.

Як учасник аргументації саме кожний представляє са мого себе і водночас перебуває в універсальному зв’язку з усіма — це Апель визначає як «ідеальну комунікативну