Синоніми до слова Перевірка

Синоніми до слова Перевірка

Приклади використання слова Перевірка

Перевірка форм розрахунків з постачальниками і підрядниками полягає у встановленні додержання законодавства щодо них та встановлених обмежень на застосування окремих із них.

Виявлення і перевірка факторів, які мали місце в минулому і які є чинними сьогодні та впливатимуть на найближче майбутнє, неминуче супроводять невизначеність і суб" єктивність вибору.

Вона чекала на якихось людей (перевірка на любов, вошивість, родинні почуття), дочікувалась їх і не знала, як спекатись, щоб вони перестали звертати на неї свою ідіотську увагу.

У них скоро перевірка, а план по асортименту не виконується.

Нічого дивного, якщо її запитання підготував полковник — ще одна перевірка: чи збігаються всі дані?

У нашому випадку мета аналізу цілком зрозуміла — перевірка підприємства як емітента цінних паперів.

Перевірка правильності та своєчасності погашення документів, доданих до звіту касира.

Найближчими днями розпочнеться всеохопна перевірка населення на предмет мультиплюндизму з подальшою ізоляцією та примусовим викоріненням ознак мультиплюндизму у їх носіїв.

Наприклад, своєрідною формою контролю виступає перевірка органом, уповноваженим розглядати справи про адміністративне правопорушення, повноти і правильності матеріалів, складених на стадії порушення провадження.

Доки тривала перевірка, Ніна, обдумавши все, вирішила-таки знову навідатись до синьйора Даріо Бави.