Синоніми до слова Контроль

Синоніми до слова Контроль

Приклади використання слова Контроль

Неспроможні ні на що інше, супротивники знищують навзаєм контроль над арсеналом.

Надмірний сон послаблював мої психічні можливості й контроль над фізичною свідомістю.

Попередній контроль має за мету як виявлення необхідних умов, так і обгрунтованість підстав для прийняття рішень.

Очевидно, що державні органи вправі здійснювати контроль далеко не у всіх сферах діяльності об" єднань.

Високі витрати на підготовку і контроль кредитних угод.

Таким чином, більшовицький уряд намагався скоординувати боротьбу з контрреволюцією та саботажем і зберегти контроль над важливим відомством.

Вони являють собою опис насамперед загальних правил, за якими мають здійснюватися планування і контроль різноманітних стадій виробничого процесу: потреб у сировині, закупівель, завантаження потужностей, розподіли ресурсів тощо.

Якщо інформація вводиться користувачем на АРМ, то введення інформації в ЕОМ для нього необхідно організовувати в зручній і звичній формі, а контроль здійснювати досить просто і водночас повно.

Страховий нагляд — контроль за діяльністю страхувачів уповноваженим державним органом.

Це Міністерство бере безпосеред-ню участь у всіх стадіях бюджетного процесу (розробка проек-ту, організація виконання, контроль за виконанням, підготовка пропозицій щодо внесення змін, звіт про виконання Державного бюджету).