Синоніми до слова Контроль

Синоніми до слова Контроль

 1. перевірка
 2. нагляд
 3. (преси) цензура

Приклади використання слова Контроль

 • Коли він виходив із хати, його одежа підлягала контролю.
 • В сучасних умовах першорядного значення набирає партійний, державний і громадський контроль за правильною організацією справи.
 • Десятки тисяч трудящих працюють зараз в органах народного контролю.
 • — Роботу їхню вже не перевіряє контроль.
 • Як ми дізнаємося, що йдемо саме туди? (Контроль).
 • Контроль на підприємстві має різні напрямки і форми.
 • Контроль за стягненням мита здійснюють митні органи.
 • Контроль по-іншому впливає на мотивацію працівників.
 • Контроль за виконанням модульних (контрольних) завдань
 • Контроль та регулювання міжнародних грошових операцій.
 • Контроль і побудова нових ресурсних планів і гістограм.
 • Контроль і виконання обговорення навчального за-вдання.
 • Контроль за концентрацією суб" єктів господарювання …
 • Контроль також належить до основних функцій менеджменту.
 • Контроль вимагав пред’явити паспорт і квиток, їх не було.