Синоніми до слова Опіка

Синоніми до слова Опіка

Приклади використання слова Опіка

Андрій Палій — референт допомоги родинам добровольців, о. д-р Василь Лаба — духовна опіка в Дивізії, редактор Степан Волинець — референт пропаґанди, д-р Володимир Білозор — відділ здоров’я, проф.

Це зовсім не дратує, як дратувала завжди материнська опіка, і навіть коли Марія перевіряє своїми вправними пальцями, чи добре він замотав шарф навколо шиї , — він не кривиться, він ловить губами й цілує ці пальці.

На ранньому етапі Сен-Сімон — представник французького дворянства, виходить з того, що опіка вищих над нижчими може бути корисним для нижчих.

Метою С. є опіка над молоддю з убогих родин, її релігійне та професійне виховання, а також місіонерська діяльність.

— Гратулюю , — сказав молодий граф до Миколи , — а вам, панно Марійко, також; це головно ваша дбайлива опіка поставила його на ноги.

Опіка, піклування над дитиною встановлюється органом опіки та піклування, а також судом у випадках, передбачених ЦК України.

Мені набрид твій зверхній тон, твоя проклята поблажливість і опіка.

Діти, над якими встановлюється опіка та піклування.

Ось дивіться: взяв би Олюньку до своєї хати, а вас лишив би таки в її ха ті та й рахунків не жадав би, як опіка скінчиться.

Опіка, піклування над дитиною припиняється у випадках, встановлених ЦК України.