Синоніми до слова Перевіряння

Синоніми до слова Перевіряння

Приклади використання слова Перевіряння

Це так ісповідуємо без всілякого цікавського перевіряння, ані ти, яка суть того, досліджувати не пробуй, бо перевищує твій розум і пізнання всіляке далеко перевищує".

Компоненти, що забезпечують виділення і фільтрування даних використовуються для вибирання і перевіряння достовір-ності даних, отримуваних від операційної бази даних і зовнішніх джерел.

Оскільки вони підлягають принципові фалібілізму, а отже передумові перевіряння.

І то — в зовсім недвозначному напрямку перевіряння з підозрілим духом ревізії, хоч і під невинною машкарою зміцнення своїх позицій.

Шлях до цьо го ідеального консенсусу (практично це шлях можливого перевіряння будь-якого суто фактичного консенсусу) без посередньо блокувався б таким рішенням.