Синоніми до слова Асигнування

Синоніми до слова Асигнування

Приклади використання слова Асигнування

Цільове призначення видатків забезпечується за допомогою єдиної бюджетної класифікації, яка групує всі асигнування бюджетних установ у зазначеному порядку розміщення окремих видатків. (Її буде розглянуто в розділі ІІІ .)

Адже через те, що асигнування переміщуються в три етапи, створюється враження про неконкретність такого руху: можливе утворення перетину множин активів різних установ, права власності на які чітко не визначені.

Як тільки починається спад реалізації, додаткові асигнування щодо даного носія реклами стають уже недоцільними.

Формування кошторису здійснюється на підставі лімітної довідки про бюджетні асигнування, яку вища організація надсилає всім підпорядкованим установам у тижневий термін після затвердження бюджету, з якого провадиться фінансування установи.

Бюджетні асигнування як мультиплікатор економічного зростання.

І водночас на сорок процентів зросли асигнування на муніципальну поліцію.

А щоб вірили йому, асигнування Комінтерну для закордонних компартій збільшувалось і кількість пароплавів з борошном і різною живністю помножувалась.

Яке призначення лімітної довідки про бюджетні асигнування?

В той час вони саме готували річний звіт і заявки на нове асигнування.

Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни, то в графі «Затверджено кошторисом на рік» проставляється сума уточненого асигнування.