Синоніми до слова Кредит

Синоніми до слова Кредит

  1. (позичена сума) позика
  2. асигнування

Приклади використання слова Кредит

Якщо по дебету і кредиту нема ніякої остачі, то в колонках ці затрати не закриваємо.

Колгоспник України, 7, 1956, 10

Кредит за відкритим рахунком не має таких обмежень.

Поддерьогін А., Фінанси підприємств

Сума загальна Банк-одержувач Кредит Суми часткові Код

Герасимович А., Облік і аудит у банках

Сума зага-льна Банк-одержувач Кредит Суми часткові Код

Герасимович А., Облік і аудит у банках

Кредит надається підприємству на строго визначені цілі.

Поддерьогін А., Фінанси підприємств

Кредит буває разовим, так і відновлюваль-ним (револьверним).

Мозговий О., Міжнародні фінанси

Кредит по цих картках надає сама компанія, яка імітує картки.

Єрьоміна Н., Банківські інформаційні системи

Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение: Кредит и банки.

Петрашко Л., Валютні операції

Кредит має бути погашений у термін, визначений кредитною угодою.

Поддерьогін А., Фінанси підприємств

Кредит на відкриття власного бізнесу вважається вигідною позикою.

Дахно Іван, Ділова кар'єра