Синоніми до слова Кредит

Синоніми до слова Кредит

 1. (позичена сума) позика
 2. асигнування

Приклади використання слова Кредит

 • Якщо по дебету і кредиту нема ніякої остачі, то в колонках ці затрати не закриваємо.
 • Кредит за відкритим рахунком не має таких обмежень.
 • Сума загальна Банк-одержувач Кредит Суми часткові Код
 • Сума зага-льна Банк-одержувач Кредит Суми часткові Код
 • Кредит надається підприємству на строго визначені цілі.
 • Кредит буває разовим, так і відновлюваль-ним (револьверним).
 • Кредит по цих картках надає сама компанія, яка імітує картки.
 • Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение: Кредит и банки.
 • Кредит має бути погашений у термін, визначений кредитною угодою.
 • Кредит на відкриття власного бізнесу вважається вигідною позикою.
 • Кредит видається і оформляється через регіональні управління НБУ.
 • Зменшення стану Вибуття (Кредит) (-) Припинення права власності (Дебет) (-)
 • Кредит рахунків Сума за рахунками Пред’явник Код МФО банку Банк пред’явника
 • Збільшення стану Надходження (Дебет) (+) Набуття права власності (Кредит) (+)
 • Збільшення стану Надходження (Дебет) (+) Набуття права влас-ності (Кредит) (+)