Синоніми до слова Аспект

Синоніми до слова Аспект

 1. погляд
 2. кут зору
 3. точка зору
 4. точка бачення
 5. (справи) бік
 6. сторона

Приклади використання слова Аспект

 • Шевченкову фонетику (в історичному аспекті) від сучасної нам літературної відрізняють, взагалі кажучи, лише малозначні деталі.
 • Мрійливість і уява [хлопчика] були такими сильними, що іноді життя, здавалось, існувало в двох аспектах, які змагалися між собою, — реальному і уявному.
 • Первісно генотеїстичні тенденції він завершив у стрункому єдино-божестві Агура-Мазди , який діє через свої Божественні Осо би , Сили , Потуги , чи Аспекти своїх Божественних Проявлень у Космосі .
 • Натомість в Авесті і Ригведі його священництво стало основою великого космічного права і Обряду Всежертви — а він сам у своїй метафізичній природі — Божеством Релігії , Об ряду , Законів і Поконів , — Аспектом Бога Найвищого , — чи на віть самим Брагманом , головою Трійці у Гіндуїзмі .
 • Аспект оди ничності , що ізолюється з універсальної спонтанної свідомості , — це його протилежність , на яку воно не може впливати безпосередньо .
 • Йому вистачило Відчуття і зрозуміння , що кожне із йо го Божеств є Аспектом Найвищої Істоти , яка є дальша і менше зрозуміла для його людської уяви , ніж саме ближчі до цього Світлисті Істоти або Божества .
 • Аспекти закону , до спостереження яких перехо дить тепер інстинкт розуму , є , як випливає з наведе ного вище визначення , передусім органічною приро дою , а у своїх відносинах один з одним — неорганіч ною .
 • В наведеному гимні він є Сином АДІТІ , себто БЕЗКОНЕЧНОСТИ І ВІЧНОСТИ , із якої виринає Світло-Світ у численних Божест венних Аспектах .
 • Аспект , який називають внутрішнім , має свій власний зовнішній аспект , що відрізняється від того аспекту , який загалом назива ють зовнішнім .
 • Він у книзі "Аспекти Праісторії" , виданій в 1970 році Кембриджським університетом , на сторінці 116 ілюструє зразки Староукраїнської ( Мізин сь кої ) культури — браслети , створені з мамон тових кісток , оздоблені меандрами .