Синоніми до слова Сторона

Синоніми до слова Сторона

Приклади використання слова Сторона

Необхідно зазначити, що змістова сторона спілкування здійснюється через способи, заходи.

Німецька сторона не мала нічого проти і готувалася вислати в Чернівці переселенчу комісію, яка мала видавати візи до Німеччини.

Французька сторона твердила, що на її саламандр, коли ті мирно собі працювали, напали британські й почали відганяти їх геть; озброєні британські саламандри хотіли нібито забрати кількох французьких із собою, а ті, звичайно, опирались.

Такий порядок розрахунків передбачається в їхньому договорі, в якому визначається періодичність розрахунків, день звіряння взаємної заборго-ваності, порядок оплати сальдо, сторона, що здійснює розрахунки.

Сторона, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов’язана відшкодувати другій стороні завдані їй збитки.

Сторона, яка одержує майно, повинна користуватися ним згід-но з умовами договору і цільовим призначенням майна.

Передбачаючи близький пат, кожна сторона працює над виробництвом такої зброї, яка б розвинула тактичну, а відтак і стратегічну автономію.

— Там пишеться: «Нехай буде вислухана й інша сторона» , — урочисто процитував дель Корн.

Негайно згуртувалася противна сторона, якій приказав Петро вибрати нового гетьмана — Скоропадського; справа Мазепи представлялася безвиглядно.

Хто молиться богам, має молитися на Схід, а особливо вранці, бо ранішнє сонце, добре викупане й виспане, завжди милостиве, і Схід — сторона землі, де сонце сходить, цебто, де починається життя.