Синоніми до слова Баланс

Синоніми до слова Баланс

Приклади використання слова Баланс

Баланс будується у формі таблиці, що складається з двох частин: ліва — актив, права — пасив (М. В. Кужельний).

Баланс — це звіт, у якому відображують на певну дату активи, власний капітал і зобов’язання, згруповані за економічними ознаками і цільовим призначенням.

Баланс поточного рахунка дорівнює сумі торговельного балансу, балансу послуг, чистих інвестиційних доходів і односторонніх трансферів.

Центральне місце у звітності ТНК займають баланс і зведення про прибутки та збитки, вся інша інформація фактично є лише доповненням до цих принципових бухгалтерських форм.

Зазначені рахунки за характером їх впливу на баланс банку — активно-пасивні.

У перші роки існування економічного аналізу як сфери наукових знань, його головною інформаційною базою був бухгалтерський баланс.

Баланс ТОВ «Х» до реорганізації має такий вигляд, тис. грн: Актив Пасив

І я думаю, що десь мусить бути баланс, що комусь, наприклад Тобі й Олені, скоро пощастить ! !

Як я вже зазначав, для світу, в якому ми живемо, найважливіше те, щоб підтримувався баланс між добром і злом.