Синоніми до слова Баланс

Синоніми до слова Баланс

 1. (прибутків) підсумок
 2. (тепла) співвідношення
 3. рівновага

Приклади використання слова Баланс

 • — У твоїх вікнах, на службі, ще світилося., — Баланс підбивали. Морока та й годі…
 • В’яне вся рослина або окремі її частини. Основна причина — порушення водного балансу в рослині.
 • Серед радіоактивних елементів, розпад яких поповнює баланс тепла Землі, найважливіші уран, торій, калій, рубідій і самарій.
 • Докорінно поліпшено структуру паливного балансу; на нову технічну базу переведено електроенергетику.
 • Річна потреба колгоспу в кормах встановлюється на основі кормового балансу.
 • Баланс статистичних підрахунків загалом був ясний.
 • До складу фінансової звітності входять: Баланс (ф.
 • Баланс, який складається під час операції аквізиції.
 • Баланс грошових потоків розраховується за формою табл.
 • Баланс банку формується з «чистих» активів та пасивів.
 • Баланс складається на кінець останнього звітного періоду.
 • Баланс вступной, начальный — баланс вступний, початковий.
 • Баланс дає змогу зробити оцінку найсуттєвіших ознак фірми.
 • Баланс выходной, заключительный — баланс вихідний, кінцевий.
 • Баланс розробляють як у натуральному, так і грошовому вираженні.