Синоніми до слова Рівновага

Синоніми до слова Рівновага

  1. (між а і б) балянс
  2. баланс
  3. стійке співвідношення
  4. (душевна) врівноважений стан

Приклади використання слова Рівновага

Із досягненням цієї точки в економіці відновиться подвійна рівновага.

Двоє вчених вийшли з кімнати, а до Сьюзен Келвін невдовзі знову повернулася душевна рівновага.

Після першого тяжкого враження від роз мови в саду до Монтанеллі поступово вернулась ду шевна рівновага, і тепер він дивився на цю подію спокійніше.

Вони не придатні до розп’яття, а рівновага між їхніми вертикальними й горизонтальними елементами символізує природну єдність чоловічого й жіночого начал, що відповідає філософії братства.

Він знав, чому порушилася його душевна рівновага.

Так встановлювалася своєрідна динамічна рівновага: у воді завжди були наявні численні компоненти, що прискорювали процес у десятки, а то й сотні разів.

Чи не змінюється внаслідок появи нової зброї рівновага сил, яка пізніше, коли цією зброєю будуть володіти всі великі держави, неминуче вимагатиме для свого поновлення згубних зіткнень?

В усіх інших випадках рівновага між заощадженнями та запланованими інвестиціями порушується.

На своє лихо, він завжди вірив у те, що в усьому має бути рівновага.

Як бачимо, досягається рівновага з вищим рівнем інфляції.