Синоніми до слова Безкультур'я

Синоніми до слова Безкультур'я

  1. (відсутність культури) безкультурність
  2. дикунство
  3. дикість
  4. (низький рівень культури) некультурність

Приклади використання слова Безкультур'я

  • Їй [молоді] важко уявити собі колишнє безправ’я робочої людини, безкультур’я, безробіття, злидні трудящих мас.
  • Загоруйко воював не тільки з картярством, а й з усяким безкультур’ям.